(Wijziging van) Statutaire naam en gewijzigde statuten per 28-11-2019

Dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg en omstreken

Ook wel genoemd "dierenasiel Leerdam" of "asiel Leerdam" of "dierentehuis Leerdam" of "dierenpension Leerdam" en als we er allemaal aan gewend zijn noemt u ons Dierentehuis Vijfheerenlanden.

Opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland dd 12 juli 1994 onder nummer 41121499 onder de naam Stichting Dierentehuis Leerdam.

Stichting dierentehuis leerdam heeft op 28 november 2019 haar naam gewijzigd in St. Dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg en omstreken.
Als korte namen gebruiken wij: Dierentehuis Vijfheerenlanden of nog korter Dierentehuis VHL.
Tegelijkertijd zijn onze statuten aangepast aan de ontliëring van de NVBD (Dierenbescherming) alsmede aan de wat moderne tijd.
Zie de bijlage.

BijlageGrootte
gewijz.statuten 28 nov 2019....0001.pdf6.16 MB
Ontwerp en realisatie: Aemotion.com