Bestuurssamenstelling

Het bestuur van onze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is uiteraard aansprakelijk voor haar handelen. U kunt in de statuten (zie onder tabblad statutaire naam) lezen aan welke regels het bestuur zich dient te houden. Dit is nog verder uitgewerkt in het zgn. Protocol (zie ook beleidsplan).

De laatste wijzigingen die bij de Kamer van Koophandel zijn doorgevoerd dateren van 21 februari 2024.

klik op het uittreksel van de Kamer van Koophandel alsmede het zgn UBO register bij de KvK. (wordt binnenkort hieronder geplaatst)

Het bestuur behoort statutair minimaal uit 5 leden te bestaan. Op onze website kan een oproep voor nieuwe bestuursleden staan

Anouk van Galen is de voorzitter. Arie Amptmeijer (tevens oprichter van de stichting in 1994) is de penningmeester. Hella Verweij is de secretaris en Eva van Scheffersveldt beheert de PR en Fondswerving zaken.
Wij zoeken dringend nog een bestuurslid welke Techniek en Onderhoud gebouw in portefeuille zal hebben.

BijlageGrootte
uittreksel KvK 22 febr 2024 (1).pdf1010.52 KB
Ontwerp en realisatie: Aemotion.com