Bestuurssamenstelling

Het bestuur van onze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is uiteraard aansprakelijk voor haar handelen. U kunt in de statuten (zie verderop) lezen aan welke regels het bestuur zich dient te houden. Dit is nog verder uitgewerkt in het zgn. Protocol (zie ook beleidsplan) wat is opgesteld in samenhang met onze ERKENNING.

De laatste wijzigingen die bij de Kamer van Koophandel zijn doorgevoerd dateren van 12-12-2019.

klik op het uittreksel van de Kamer van Koophandel alsmede het zgn UBO register bij de KvK.

Het bestuur behoort statutair minimaal uit 5 leden te bestaan. Op onze website kan een oproep voor nieuwe bestuursleden staan

Eind 2022 is de bestuurssamenstelling flink gewijzigd en zal in 2023 hopelijk nog verder wijzigen. In de loop van 2023 komt dan ook het up-to-date uittreksel KvK.
Anouk van Galen is de nieuwe voorzitter. Arie Amptmeijer (tevens oprichter van de stichting in 1994) is de penningmeester. Wij zoeken dringend aanvulling voor het bestuur.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com