Jaarrekening

De penningmeester zal uiterlijk 30 juli van elk jaar de financiële verantwoording van het voorgaande kalenderjaar publiceren.

Deze bestaat uit 2 stukken, klikt u op het gewenste document van het gewenste jaar.

1)
Het intern exploitatieoverzicht over de afgelopen 10 jaar, het 2021 overzicht omvat derhalve 2012 t/m 2021.

2)
De complete gecontroleerde jaarrekening (vanaf 2013) vergezeld van de accountantsverklaring. Uiteraard is het hierboven genoemde exploitatieoverzicht gelijk aan de cijfers in de jaarrekening.
De volledige jaarrekening 2021 staat inmiddels sinds mei ook op de website. Klik op het gewenste jaar.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com