Jaarrekening

De penningmeester zal uiterlijk 31 juli van elk jaar de financiële verantwoording van het voorgaande kalenderjaar publiceren.

JAARVERSLAG en JAARREKENING
Deel 1 van het boekwerk omvat het jaarverslag van de diverse bestuursleden maar in elk geval het verslag van de voorzitter en de penningmeester.

Deel 2 is de complete gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening van tenminste de laatste 5 jaar voorzien van de (externe)accountantsverklaring.

EXPLOITATIEOVERZICHTEN (INTERN)
Apart getoonde exploitatieoverzichten zijn uiteraard gelijk aan de cijfers in die betreffende jaarrekening. Momenteel wordt hier het exploitatie overzicht over de periode 2020 t/m 2023 getoond.

Dit overzicht toont het jaarresultaat gesplitst in de 3 onderstaande componenten:

1.Asiel exploitatie (zwerfdierenopvang/afstandsopvang en herplaatsing)
2.Pension
3.Fondswerving

De volledige jaarrekening 2022 is de meest recente. Klik op het gewenste jaar.
De 2023 jaarrekening zal dus in de loop van 2024 toegevoegd worden.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com