CBF Erkenning

CBF Erkenning

Ingaande 1 april 2021 hebben wij van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de erkenning verworven. Wij zijn nu een “erkend goed doel”

Zie het bijgevoegde certificaat.

Deze erkenning houdt in dat wij gecontroleerd zijn en gecontroleerd zullen blijven dat uw giften, donaties, legaten en andere financiële ondersteuning volledig aan ons goede doel besteed worden en niet aan een of andere “niet-door-de-gever-bedoelde-strijkstok” blijft hangen.

Deze controle staat dus los van de accountantscontrole van onze jaarrekening. Die gecontroleerde jaarrekening + accountantsverklaring moet uiteraard ook door ons bij het CBF worden ingeleverd.

BijlageGrootte
cbf erkend.pdf1000.85 KB
Ontwerp en realisatie: Aemotion.com