ANBI en CBF

ANBI en CBF

De Stichting Dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg e.o. is een door de belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), in de volksmond heet dit ook wel een GOED DOEL. Een ANBI opereert niet met het doel om (uitkeerbare) winst te maken.

Tot 31-12-2013 waren wij ANBI als zelfstandige entiteit, echter ingaande 01-01-2014 vielen wij onder de ANBI erkenning van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (De Dierenbescherming). Klik op bijgaand document van de belastingdienst.

Per 01-01-2017 heeft onze Stichting weer een volledig eigen ANBI status gekregen. Zie bijgevoegde Beschikking dd 24-01-2017.

Ingaande 01-01-2014 zijn alle erkende ANBI’s verplicht de in het linker keuze menu genoemde informatie op hun website duidelijk en makkelijk voor het publiek toegankelijk te maken. Dierentehuis Vijfheerenlanden probeert dit zo uitgebreid mogelijk te doen.

Klik op elk van de volgende ANBI-onderdelen om u nader te informeren.

BijlageGrootte
Algemeen nut.pdf1.15 MB
ANBI beschikking per 01-01-20170001.pdf1.03 MB
Ontwerp en realisatie: Aemotion.com